EEN PARTNER VOOR JOU

Als je een partner zoekt in het begeleiden van jouw vragen, jouw zoektocht, jouw vastlopen, noemen we dat vaak een coach. Ik noem mijzelf (tijdelijk) partner. Dat woord drukt voor mij gelijkheid uit. Jij zoekt een partner om je te begeleiden en als het niet meer nodig is, stoppen we met de samenwerking.

Twijfel of ik dit op moet nemen.