VERTALING VAN STRATEGIE

En dan is er de strategie. Om strategie te laten werken is het nodig dat het betekenis krijgt in het NU. Welke stap gaan we nu nemen? En is dat een kleine of een grote stap?

Om strategie te laten werken, moet het verbonden zijn met de inrichting van de organisatie. Wat betekent de strategie voor afdelingen, werkafspraken, onderlinge verhoudingen? Vaak kunnen onderlinge verhoudingen in teams onder druk komen te staan als richting en afspraken onduidelijk zijn. Hoe verbeter je dat? Eigenlijk heel eenvoudig. Heb het erover op een goede wijze! In een of meerdere sessies ga ik samen met het team op zoek naar de betekenis van de strategie voor een team en voor een individu. Dit kan met teams die opereren op strategisch niveau, maar net zo goed met teams die opereren op operationeel of uitvoeringsniveau.