THE FOOL

The fool of de nar kent vele vormen, maar vaak was de nar iemand die tegen de heersende opvattingen in kon gaan zonder gestraft te worden. Ergens tegenin gaan is een kracht van mij. Vroeger was het zeker ook een zwakte, maar nu ouder en wijzer, zet ik dit in om vastzittende mechanismen bij mensen en organisaties wat los te trekken. Nodig mij eens uit bij een regulier overleg en laat mij the fool zijn. Ik denk dat het wel wat oplevert!