STRATEGIE

De meeste organisaties hebben een strategie (vastgelegd), op basis van een visie en missie vanuit het doel van de organisatie: waarom je op aarde bent. Er zijn vele boeken geschreven en opleidingen uitgewerkt om mensen te ondersteunen bij het uitwerken en realiseren van strategie. Ook ik heb vele boeken gelezen en opleidingen gevolgd.

Bijna alle boeken en opleidingen zijn gebaseerd op onderzoek bij organisaties die werken vanuit een strategie die is gebaseerd op onderzoek dat daarvoor is gedaan. Dat noemen we ontwikkeling. Dat onderzoek levert altijd modellen op (meestal in een kwadrant) die de omgeving waarbinnen we opereren vereenvoudigen, behapbaar maken.

Deze zogenaamde kennisontwikkeling leidt af van de werkelijkheid. Dat noem ik: bezig zijn met verandering, zonder te veranderen. Kijk eens wat dieper, daaronder. Wat gebeurt er eigenlijk bij jullie? Laten we samen eens praten met medewerkers en leiding. Onderzoeken waar de angel en de kiem zitten, het gedoe, het potentieel. Als dat duidelijk is, koppelen we het aan de strategie en kijken we wat er nodig is en wat er ontbreekt.